Search for the name, locality, period or a feature of a locality. You'll then be taken to a map showing results.

St Davids Cathedral Seminar

St Davids Cathedral (Eglwys Gadeiriol Tyddewi)

Lampeter Treasures Seminar Series

Mari James

Swyddog Datblygu
Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi

Dyddiad

Dydd Mercher 5 Ebrill 2023

2.00 yh

Hen Neuadd, Campws Llambed neu drwy Microsoft Teams.

Eglwys Gadeiriol Tyddewi yw’r adeilad eglwysig canoloesol pwysicaf yng Nghymru. Fe’i hadeiladwyd ar safle prif fynachdy Dewi Sant, ac mae wedi bod yn fan sanctaidd ac yn gyrchfan pererindodau am dros fwy na 800 mlynedd. Ond mae’i hanes wedi bod yn drawmatig, gyda rhai rhannau’n sefyll fel adfeilion am nifer o ganrifoedd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle:
specialcollections@uwtsd.ac.uk

Mari James

St Davids Cathedral Library
Development Officer

Date

Wednesday 5 April 2023

2.00 pm

Old Hall, Lampeter Campus or via Microsoft Teams

St Davids Cathedral is the most important medieval church building in Wales. Built on the site of St David’s chief monastery, it has been a place of holiness and pilgrimage for over 800 years. Yet its history has been traumatic, with some parts standing in ruins for several centuries.

For more information and to book:
specialcollections@uwtsd.ac.uk

St Davids Cathedral Seminar