Search for the name, locality, period or a feature of a locality. You'll then be taken to a map showing results.

Thomas burgess Q A event

New light on Thomas Burgess: questions and answers

Manylion y digwyddiad

Goleuni newydd ar Thomas Burgess: sesiwn holi ac ateb Dywedir mai Thomas Burgess, sylfaenydd Coleg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan, oedd yr esgob Saesneg gorau a welodd Cymru erioed. Ef hefyd oedd llywydd cyntaf y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol, roedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Amaethyddol Odiham a helpodd i sefydlu'r Coleg Milfeddygol Brenhinol. Bydd y sgwrs hon yn taflu goleuni newydd ar ei flynyddoedd ffurfiannol a'r dylanwadau arno.

Dydd: 26 Ebrill 2022
Amser:
17.00

Microsoft Teams Meeting

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad

Event details

Thomas Burgess, the founder of St David’s College Lampeter, is said to have been the best English bishop Wales ever saw. He was also the first president of the Royal Society of Literature, a founding member of the Odiham Agricultural Society and helped establish the Royal Veterinary College. This conversation will add new light on his formative years and the influences upon him.

Date: 26th April 2022
Time:
17:00

Microsoft Teams Meeting

Register for the event

Speakers

Professor John Morgan-Guy

John Morgan-Guy is Lampeter's historiographer and honorary professor of Practice (Cultural History)

John Morgan-Guy yw hanesydd Llambed ac mae’n Athro Ymarfer er Anrhydedd (Hanes Diwylliannol).

Professor Medwin Hughes

Professor Medwin Hughes, DL, is the Vice-Chancellor of the University of Wales and University of Wales, Trinity Saint David.

Mae’r Athro Medwin Hughes, DL, yn Is-Ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.