Search for the name, locality, period or a feature of a locality. You'll then be taken to a map showing results.

Cadw Open Doors2023

Drysau Agored, Open Doors 2023

Gŵyl flynyddol hanes a threftadaeth Cymru

Yn arddangos detholiad o gyfrolau o Gasgliadau Arbennig y Drindod Dewi Sant, a gynhyrchwyd rhwng y 13eg a’r 19eg ganrif, a deunydd archifol yn cofnodi hanes y brifysgol.

Dydd Sadwrn, 30 Medi, 2023

12:00 pm - 16:00 pm

Mynediad am ddim

Wales’ annual festival of history and heritage

Displaying a selection of volumes from UWTSD’s special collections, produced between the 13th and 19th centuries, and archive material recording university history.

Saturday, 30th September, 2023
12:00 pm - 16:00 pm

Free Entry

Open Doors Poster